Privacy Statement

1. Inleiding

Uw privacy is van groot belang voor Spindle.
In dit privacy statement staat beschreven hoe Spindle BVBA omgaat met uw persoonsgegevens.

In dit privacy statement staat beschreven hoe Spindle BVBA (hierna Spindle) als verwerkingsverantwoordelijke omgaat met uw persoonsgegevens. Door Spindle worden persoonsgegevens verwerkt. Spindle vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet op de Privacy (en na 25 mei 2018 de GDPR) stelt. Spindle is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

2. Cookieverklaring: welke cookies gebruiken wij

2.1 Permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie herkennen wij jou bij een nieuw bezoek aan onze website. De website wordt daardoor speciaal op jou voorkeuren ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, onthouden wij dit door middel van een cookie. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen, waardoor je tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kan maken. Permanente cookies verwijder je via de instellingen van je browser.

2.2 Google Analytics

Via onze website plaatsen we een cookie van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” dienst. Wij gebruiken deze dienst om informatie bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij staan Google toe de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen. Google stelt zich te houden aan Privacy Schield principes. Dit houdt in de er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

2.3 Social Media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te promoten ‘liken’ of ‘delen’ op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code, die van respectievelijk Facebook of Twitter afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook of Twitter na (welke regelmatig wijzigen) om te weten wat zij met je gegevens doen die ze via deze cookies verwerken.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens en zullen deze informatie gebruiken in overeenstemming met onze Privacy Statement.

3.1 Persoonsgegevens van de werknemer

Uw persoonsgegevens worden verwerkt (1) om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening van Spindle
(2) Om uw profiel en geschiktheid te kunnen beoordelen voor een werk als vaste medewerkers bij één van onze klanten. (3) voor het vastleggen en beheer van freelancer-opdracht. (4) Voor managementdoeleinde waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controlen en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.

Wij verwerken volgende persoonsgegevens:

  • • Naam en adres, e-mail adres en andere contactgegevens
  • • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht, rijksregisternummer
  • • Curriculum vitae, informatie over opleiding en werkervaring
  • • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen/assement die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
  • • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
  • • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de beschikbaarheid van de kandidaat, bijvoorbeeld salarisindicatie, referenties.
  • • Afgesloten contract tussen kandidaat en klant, dit om administratieve redenen.

3.2 Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Waaronder opdrachtgevers (klanten), leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf.

Spindle verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie onderhouden en een dienstverleningsovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken volgende persoonsgegevens:

  • • Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

4. Bewaartermijnen

4.1 Bewaartermijnen persoonsgegevens van werknemer tijdens sollicitatieprocedure

Spindle bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.
Concreet wil dit zeggen dat we de persoonsgegevens in onze databank bewaren 4 weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Alleen bij toestemming van bewaren wij de gegevens tot één jaar na het beëindigen van de sollicitatieprocedure.

4.2 Bewaartermijnen persoonsgegevens van werknemer na opstart bij één van de klanten van Spindle

Spindle bewaart beperkte persoonsgegevens (naam en voornaam) van medewerkers die opgestart zijn bij één van hun klanten 2 jaar, dit om te voorkomen dat geplaatste medewekers niet opnieuw door Spindle worden gecontacteerd.

4.3 Bewaartermijnen persoonsgegevens van zakelijke relaties

Spindle bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.
Concreet wil dit zeggen dat we de persoonsgegevens in onze databank bewaren 4 weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Alleen bij toestemming van bewaren wij de gegevens tot één jaar na het beëindigen van de sollicitatieprocedure.

5. Beveilingsmaatregelen

De gegevens worden bewaart in een beveiligde server van Otys Belgium BVBA.
Indien er voor zover gegevens worden verstrekt aan derden in het kader van de dienstverlening, is Spindle met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

6. Inzage en/of wijzigen van gegevens

We danken u om elke wijziging aangaande uw persoonsgevens aan ons door te geven. U beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Spindle.

Via uw account op de website van Spindle heeft u inzage in een groot deel van uw persoonsgegevens. U kan deze op elke moment wijzigen en aanpassingen in uw cv doorvoeren.
Indien er gegevens zijn die u niet via deze weg kan aanpassen of verwijderen kan u contact opnemen met uw contactpersoon bij Spindle zodat zij dit voor u kan uitvoeren.

7. Doorgifte buiten de EU

Spindle verstrekt geen gegevens buiten de Europese Unie.

8. Wijzigingen

Spindle behoudt zich het recht voor deze Privacy Statement aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend gemaakt worden. Indien je na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Statement op dit gebruik van toepassing zijn.

9. Vragen of meldingen

Indien je vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacy kun je contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen. Tevens kun je rechtstreeks contact opnemen met Data Projection Officer Els De Jonghe op het nummer 014/96.08.36
In geval van een (mogelijke) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens worden betrokkene verzocht Spindle daarover zo spoedig mogelijk te informeren via info@spindle.be onder de vermelding van ‘Datalek’ in de onderwerpregel van het bericht

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

© Spindle 2018 | Privacy statement