Ouderschapsverlof opnemen wordt flexibeler

21 maart 2019

Je work-lifebalance is belangrijk. Zeker wanneer je pas trotse moeder of vader bent geworden. Daarom is het binnenkort voor werknemers mogelijk om flexibeler hun ouderschapsverlof op te nemen. We leggen de veranderingen kort uit.

De concrete invulling

Waar werknemers nu vastzitten aan een steeds identieke werkweek wanneer ze hun ouderschapsverlof opnemen, kunnen ze daar binnenkort meer mee spelen. Dat meldt Jobat. Een voorbeeld: in plaats van elke maand halftijds te werken, wordt het mogelijk om één maand fulltime te werken en één maand niet. Zolang de werkgever hiermee akkoord is, weliswaar.

Een nieuwigheid die erbij komt is het 1/10esysteem. Dat houdt in dat je als werknemer ook een halve dag per week, of één dag om de twee weken, je ouderschapsverlof kunt opnemen. Dankzij die nieuwe regeling wordt het gemakkelijker om af te wegen op welke momenten je best werkt en wanneer je afwezig kunt zijn. Het gevolg? Een betere work-lifebalance.

Palliatieve zorgen

Naast een flexibeler ouderschapsverlof opnemen, wordt ook het verlof voor medische bijstand, zoals palliatieve zorgen, versoepeld. Dat verlof kan fulltime, part time of als vermindering met 1/5deworden opgenomen. Wat hier nieuw is, is dat je als werknemer ervoor kunt kiezen om de vermindering van je arbeidsprestaties te spreiden over een maand. Dat gebeurt ook weer in samenspraak met je werkgever.

Zowel voor ouderschapsverlof als verlof voor palliatieve zorgen moet het gemiddelde van de verminderde arbeidsprestaties overeenkomen met de toegestane vermindering van de arbeidsprestaties. Dat bedraagt een vermindering tot een halftijdse arbeidsregeling of met 1/5de.

Ouderschapsverlof opnemen: weet wat kan

Momenteel is het nog niet duidelijk wanneer de versoepelde regelgeving in werking zal treden. Daarvoor moeten de betreffende Koninklijke Besluiten eerst nog geüpdatet worden. Maar dat ouderschapverlof opnemen binnenkort soepeler zal verlopen, dat staat vast. Hou dus zeker je ogen open zodat je weet wat  jouw mogelijkheden zijn!